www.bip.gov.pl

Urząd Gminy Damnica

Herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 21.04.2015

zaawansowane
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków". Wykonanie sieci kanalizacyjnej, ul. Polna w Damnicy Ubezpieczenie mienia Gminy Damnica i odpowiedzialności Zamawiającego Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Damnica Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa trzech latarni w miejscowoś›ci Karzniczka Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzyżyno. Wykonanie dokumentacji technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Damnica Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Damnica wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Karzniczka, gmina Damnica Przebudowa drogi gminnej na odcinku Paprzyce - Zagórzyca, Gmina Damnica (dz. nr 24 obr. Paprzyce; dz. nr 104 obr. Zagórzyca) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domaradz Przebudowa drogi gminnej na odcinku Paprzyce - Zagórzyca, Gmina Damnica (dz. nr 24 obr. Paprzyce; dz. nr 104 obr. Zagórzyca) Sprzedaż autobusu Zakup i dostawa betonu towarowego B-30 w ilości 200m? na modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Damnica Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starej Dąbrowie dz. nr 116/2 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starej Dąbrowie dz. nr 116/2 - POSTĘPOWANIE UNIWAŻNIONO Przebudowa ulicy Strażackiej w Damnicy dz. nr 145 obr. Damnica Budowa boiska sportowego z nawierzchnią sztuczną na terenie zespołu szkół w Damnicy, oraz wykonanie oświetlenia boiska sportowego Zakup i dostawa betonu towarowego B-30 w ilości 300m? na modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Damnica Wykonanie otworu awaryjnego dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Damno dz. nr 106/1 Połączenie istniejących sieci wodociągowych w miejscowości Karzniczka z siecią wodociągową w miejscowości Zagórzyca Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu o ilości miejsc siedzących minimum 35 + kierowca + 1 miejsce dostosowane do przewozu osoby na wózku inwalidzkim Zagospodarowanie terenu działki nr 158 w Strzyżynie. Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna z uwzględnieniem walorów przyrodniczych rzeki Łupawy Wykonanie sieci wodociągowej Damnica-Budy Na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Karzniczka, gmina Damnica Wykonanie obudowy studni wierconej Nr 1a/2012 na działce 224/2 w Damnicy wraz z montażem pompy głębinowej Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Damnica na 2013 rok Zakup i dostawa betonu do miejscowości na terenie Gminy Damnica Przebudowa drogi gminnej 120011G o długości 560m - droga betonowa Dębniczka - Budy BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBRÓWKA I WISZNO W RAMACHA INWESTYCJI PN. ?KOMPLEKSOWE UJĘCIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE DAMNICA Przebudowa drogi gminnej 120011G o długości 560m - droga betonowa Dębniczka - Budy Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy wraz z włączeniem do sieci w miejscowości Paprzyce II przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 624.875zł na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy na 2013r Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 624.875zł na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy na 2013r. Wykonanie sieci wodociągowej na ul. Polnej w Damnicy Zakup i dostawa betonu towarowego B-20 w ilości 144 m3 na modernizację dróg i placów gminnych na terenie Gminy Damnica

DRUKUJDrukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 2314967

Zaokrąglony róg prawy